Groninger ArchievenVindplaats informatie

  • Naam Groninger Archieven 
    Adres Cascadeplein 4
    Groningen 
    Vindplaats-ID REPO000006 
    Verbonden met GRQ Overlijdensregister