(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»     » Dia Voorstelling

Hendrik Grijsenhout (1693) en Aegje Willems (1698)Willem Matijssen Griens was afkomstig uit Gorkum.
Hij was soldaat toen hij verliefd werd op de Schiedamse Maria Sagharias, met wie hij in 1694 trouwde. Ze bleven in Schiedam wonen en voedden daar samen hun twee dochters op (Aegje Willems en Annetje Willemsdochter Griens). De oorspronkelijke vissersbevolking van Schiedam was protestant. Zij gingen, op een enkele uitzondering na, nauwelijks in de branderijen werken en verkozen de armoede en werkloosheid boven het werk in de bedompte bedrijfsruimten. Door de immigratie van de Duitsers, die voornamelijk Rooms Katholiek waren, veranderde de samenstelling van de bevolking aan het begin van de 18e eeuw. Er ontstonden spanningen en relletjes en plunderingen waren aan de orde van de dag. Willem Mattijssen Griens was wellicht niet gelukkig met de keuze van zijn oudste dochter Aegje, die van plan was verder met een Duitse Rooms Katholieke man door het leven te gaan. 
 
Toen de Hollandse Aegje drieëntwintig jaar was, trad zij op 25 october 1721 in ondertrouw met de Duitse Hendrik Grijsenhout. Willem Mattijssen Griens was getuige bij het huwelijk van zijn dochter op 9 november 1721. Vóórdat hij toestemming gaf voor dit huwelijk bedong hij wel dat Hendrik protestant zou worden en zo gebeurde het dat de namen van dit jonge stel werden opgenomen in het trouwboek der Hervormden inv. no 53. Het is opmerkelijk dat daarin de naam van Steeven (de broer van Hendrik) niet wordt vermeld. Misschien was Steeven op dat moment nog niet in Schiedam gearriveerd. Hoe het ook zij, Hendrik Grijsenhout wordt "geadsisteert" met Laurens Pieterse “zijn goede bekende” en niet met zijn broer (adsisteren = identiteit bevestigen, aanwezig zijn bij). Aegje wordt geadsisteert met Willem Mattheemse “haer vader”. 
 
Hendrik Grijsenhout en zijn vrouw Aegje Willems noemden hun eerst geborene “Steven”.
Waarschijnlijk is deze Steven vernoemd naar de broer van Hendrik. Wanneer de zoon van Hendrik en Aegje precies geboren werd is niet bekend (waarschijnlijk tussen 1722 en 1729).
Wel weten we dat hij in 1749 trouwde met Annetje Hoomans. Hij werd vader van acht kinderen (5 dochters en 3 zonen), die  tussen 1750 en 1767 allemaal Hervormd gedoopt werden. 
 
Het feit dat Hendrik Grijsenhout ervoor gekozen had om met zijn Schiedamse vrouw Aegje als Hervormde in het huwelijk te treden, vergemakkelijkte zijn inburgering in deze plaats. Dit gold niet voor zijn broer Steeven, die met zijn Duitse vrouw Elisabet Pauck (of Lijsbet Pook) een paar jaar later als Katholiek in het huwelijk trad.  
 
De nazaten van Hendrik Grijsenhout en Aegje Willems waren rond 1980 nog steeds te vinden in Schiedam en Rotterdam, zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze overlijdensaankondiging:
 
Adriana-Jacoba-Elisabeth Ooms, geboren te Utrecht op maandag 20 maart 1916 was gehuwd met Johannes-Marinus Grijzenhout, overleden te Rotterdam op dinsdag 6 juli 1982.

Verbonden metGezin: Grijsenhout/Willems (F000001); Griens, Willem Matijssen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»     » Dia Voorstelling